Bakonyszentiván Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bakonyszentiván Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködés:

 

- Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése.

- Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.

- A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése.

- Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.

- Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.

- A falugondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzati feladatok megoldását segítő – szolgáltatások

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 1.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frum István nyújt, a 70/5876958 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

vagy

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Falugyűlés véleményének kikérését követően képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bakonyszentivan.hu honlapon szerezhet.

 


KÖZLEMÉNY

Pályázati azonosító: NEMZ-N-20-0109

Pályázat tárgya: "Nemzetiségi közösségek hitéletét erősítő útmenti kereszt feljítása"

Pályázati támogatás összege: 1.370.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kedvezményezett: Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván

 

 

 


Kormányablak nyitvatartás változás!