cimer bakonyszentivan

 


Erdészeti Főosztály

KÖZLEMÉNY

körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról

A Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 33.§ (1) bekezdés b) pontjában és 33.§ (2) bekezdésében.
valamint az erdőrőL az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 6. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Pápai erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást.

Dokumentum letöltése (PDF)

 

 


 

Bakonyszentiván Község Önkormányzata

ezennel kiírja 2024. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázati felhívás elérhető a település honlapján.

Pályázat benyújtási határideje:
2023. november 3.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalához kell benyújtani.

Bakonyszentiván, 2023. 10. 03.

Baloghné dr. Pölöskei Hedvig
jegyző s.k.

 


 

Az eredeti dokumentum letöltése - PDF

 


Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be.

2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

BAKONYSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA részére megnyitott számla adatai:

Számla száma: 10048005-00005278-02120010

Számla IBAN száma: HU74 1004 8005 0000 5278 0212 0010

Felhívom figyelmüket arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor minden esetben fel kell tüntetni az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat- pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adószámla kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

 


KÖZLEMÉNY

pályázati azonosító: 3397919162

pályázat tárgya: Markológép beszerzése Bakonyszentivánon

pályázati támogatás összege: 5.803.265 Ft

támogató: Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

kedvezményezett: Bakonyszentiván Község Önkormányzata

 

 

 


 

 


 


 


 


 


KÖZLEMÉNY

Pályázati azonosító: NEMZ-N-20-0109

Pályázat tárgya: "Nemzetiségi közösségek hitéletét erősítő útmenti kereszt feljítása"

Pályázati támogatás összege: 1.370.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kedvezményezett: Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván

 

 

 


Kormányablak nyitvatartás változás!

 

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com