cimer bakonyszentivan

 

FELHÍVÁS!

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS -RENDEZÉSI VIRTUÁLIS FÓRUM!

A településfejlesztési koncepció és a településrendezési tervek felülvizsgálatának véleményezési dokumentációi elkészültek, melyeket a honlapon közzéteszünk, valamint a hivatalban is megtekinthetőek. Elérhetőség : http://czsz.hu/bakonyalja/htm/bakonyalja_3.htm
belépési kód:

Település

Azonosító

Jelszó

Bakonyszentiván

szentivan

Ba01

Kérjük áldozzon néhány percet a települése minőségi fejlődése érdekében, hogy a távlati tervezés megalapozott legyen és segítse a döntéshozók munkáját. Az Önök érdeke közösségi és társadalmi közérdek is, szólaljon meg bátran, hogy ennek érvényt szerezzenek.

Észrevételeiket 2018. november 27-ig fogadjuk, írásban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen elektronikusan, és a hivatali e-mail címen, valamint postán.

Köszönettel:

Karvas János

polgármester


 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS -RENDEZÉSI NYITOTT FÓRUM!

A település Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció és a településrendezési tervek módosítását határozta el és kezdeményezte. A többrétű társadalmi és szakmai egyeztetési folyamatot igénylő tervezési munka megalapozásához lakossági és az ún. partneri véleményezési fórumot

2018. november 20-án kedden 16 órakor tartjuk a volt iskolateremben (Széchenyi u. 6.)

Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, vagy postacímen a hivatalban. A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség, és - a partnerségi egyeztetés helyi szabályai szerinti - lehetőség az Önök számára.

Bakonyszentiván, 2018. november 6.

Várjuk Önöket!

Karvas János
polgármester

 


FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság és Partnerségi Egyeztető Szervek!

Pápateszér, Vanyola, Gic, Bakonyszentiván községek önkormányzatai képviselő-testületei kezdeményezésében és együttműködésében egyeztetendő településfejlesztési koncepciók (továbbiakban: koncepció) és településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési dokumentációi elkészültek.

Az anyagot a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó községek önkormányzatainak honlapján is közzétesszük a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, valamint a helyi partnerségi egyeztetésről szóló rendelet szerint.

A koncepciókat és a településrendezési eszközöket az államigazgatási és önkormányzati szerveknek együttes eljárásban véleményezésre megküldtük. A  véleményezési dokumentációk felkerültek az alábbi linkkel egy elektronikus helyi véleményező felületre: http://czsz.hu/bakonyalja/htm/bakonyalja_3.htm

belépési kódok:

Település Azonosító Jelszó
Bakonyszentiván szentivan Ba01
Gic gic Ba02
Pápateszér papateszer Ba03
Vanyola vanyola Ba04

Kérem, hogy a fentiekre tekintettel lehetőségük szerint véleményezzék az anyagokat, úgymint helyben és úgyis mint szomszéd településen élők. Véleményüket kérjük részünkre írásban eljuttatni szíveskedjenek 20 napon belül.

Az eljáráshoz kapcsolódóan későbbi lakossági nyitott fórumom is lesz lehetőségük megismerni a településük fejlesztési és rendezési terveit, azokhoz való hozzászólási lehetőséget is biztosítunk az Önök számára.

2018. október 15.

Tisztelettel:

Varga Rita

Vanyola Község polgármestere

Sebestyén Zoltánné

Gic Község polgármestere

Karvas János

Bakonyszentiván Község polgármestere

Völfinger Béla

Pápateszér Község polgármestere

 

 

 


RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS!

LAKOSSÁGI FÓRUM!

Tájékoztatom a lakosságot, és az egyeztetésbe bevont partnereket, hogy a TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) elkészült.
A tervismertetőt és a véleményezését segítő lakossági fórumot

2017. szeptember 19-én kedden 19 órától

tartjuk, melyre minden – a település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk a Művelődési Házba.
A TAK véleményezési anyaga előzetesen megtekinthető a www.bakonyszentivan.hu honlapon és a hivatalban papír alapon. Várjuk szíves észrevételeiket!

2017. szeptember 7.

Karvas János
polgármester

 


F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.
A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.
Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 


Települési Agrárgazdasági Bizottságok

 

Bakonykoppány

Vesztergom Lajos elnök
Strommer Ferenc
Kerper Tamás

Bakonyság - Bakonyszentiván közös TAB

Földing Zoltán elnök
Schrauf Béla
Róka Csaba
Valdinger Imre
Harninger József
Nikl Mónika

Bakonyszücs

Szélesi Miklós elnök
Ősz Antal
Felber Zsolt

Béb

Masszi László elnök
Fenyvesi József
Hauber János

Lovászpatona

Tóth István elnök
Pölöskei András
Saller M. Zoltán
Sipőcz Attila József
Soós Géza Lászlóné
Szabó Ervin
Takács József

Nagytevel

Peng Ferenc elnök
ifj. Nagy László
Nagy László
Kecskeméti Benő
Schuszter Ferenc
Beszprémi Szilárd

Ugod

Szabó Róbert elnök
dr. Kun Attila Tibor
Pethő Attila
Ugodi EBT (képviseli: Vörös Tibor)
Nagy Imre Béla
Farner György Lajos

 


 

Exact Office Kft.