cimer bakonyszentivan

 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS!

LAKOSSÁGI FÓRUM!

Tájékoztatom a lakosságot, és az egyeztetésbe bevont partnereket, hogy a TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) elkészült.
A tervismertetőt és a véleményezését segítő lakossági fórumot

2017. szeptember 19-én kedden 19 órától

tartjuk, melyre minden – a település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk a Művelődési Házba.
A TAK véleményezési anyaga előzetesen megtekinthető a www.bakonyszentivan.hu honlapon és a hivatalban papír alapon. Várjuk szíves észrevételeiket!

2017. szeptember 7.

Karvas János
polgármester

 


F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.
A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.
Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 


Települési Agrárgazdasági Bizottságok

 

Bakonykoppány

Vesztergom Lajos elnök
Strommer Ferenc
Kerper Tamás

Bakonyság - Bakonyszentiván közös TAB

Földing Zoltán elnök
Schrauf Béla
Róka Csaba
Valdinger Imre
Harninger József
Nikl Mónika

Bakonyszücs

Szélesi Miklós elnök
Ősz Antal
Felber Zsolt

Béb

Masszi László elnök
Fenyvesi József
Hauber János

Lovászpatona

Tóth István elnök
Pölöskei András
Saller M. Zoltán
Sipőcz Attila József
Soós Géza Lászlóné
Szabó Ervin
Takács József

Nagytevel

Peng Ferenc elnök
ifj. Nagy László
Nagy László
Kecskeméti Benő
Schuszter Ferenc
Beszprémi Szilárd

Ugod

Szabó Róbert elnök
dr. Kun Attila Tibor
Pethő Attila
Ugodi EBT (képviseli: Vörös Tibor)
Nagy Imre Béla
Farner György Lajos

 


 

Exact Office Kft.